Traffic Management

De spil zijn tussen projectmanager en creatieve collega’s. Weten wat de klant wenst en creatieven duidelijk maken wat er dient te gebeuren binnen een bepaalde termijn.

 

• Inkoop- en procesbegeleiding

• Aansturen creatie

• Drukwerkbegeleiding

• Planningen maken en bewaken

• Tussenpersoon tussen creatie en verkoop (klant)


Voorbeelden van Traffic Management: